PODPIS

cert8

Trochę teorii…

Konstrukcja podpisu elektronicznego bazuje na algorytmach szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania tego typu szyfrów są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny.   Klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela, zaś klucz publiczny wraz z informacjami o właścicielu, w postaci certyfikatu klucza publicznego jest udostępniany wszystkim zainteresowanym.   W dużym uproszczeniu do składania podpisów elektronicznych wykorzystuje się klucz prywatny, zaś do weryfikacji podpisu można użyć tylko i wyłącznie klucza publicznego pochodzącego z danej pary. Dzięki tej własności podpis elektroniczny pozwala jednoznacznie ustalić, kto jest autorem podpisanego dokumentu.

Zalety korzystania z podpisu elektronicznego:

Unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu. Taka manipulacja zostanie wykryta w momencie weryfikacji podpis elektronicznego.

Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu. Co ważne w przeciwieństwie do podpisu własnoręcznego weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykona w aplikacji i nie wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis.

Niezaprzeczalność – tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem.

 

cert3

Certyfikat ważny 1 rok

190 zł + 23% VAT


Certyfikat ważny 2 lata

235 zł + 23% VAT

cert4

Certyfikat ważny 1 rok

230 zł + 23% VAT


Certyfikat ważny 2 lata

275 zł + 23% VAT

Potwierdzenie tożsamości– dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeżeli podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez osobę wskazaną w certyfikacie, która posiadała klucz prywatny tworzący z danym kluczem publicznym jedną parę. Dzięki tym zaletom podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowej.

 

W praktyce…

W praktyce złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego z mocy prawa podpisom własnoręcznym jest stosunkowo proste. Aby to zrobić trzeba się zaopatrzyć w zestaw do jego składania. Na podstawowy zestaw składa się:

  • certyfikat kwalifikowany;
  • karta kryptograficzna;
  • aplikacja do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych;
  • oraz czytnik kart.
Sam proces złożenia podpisu polega na wskazaniu dokumentu do podpisania i postępowaniu zgodnie z zaleceniami aplikacji, która poprosi o włożenie karty do czytnika i podanie kodu PIN, co pozwoli, przy pomocy klucza prywatnego zapisanego na karcie wygenerować podpis elektroniczny pod wskazanym dokumentem.

cert5

Certyfikat ważny 1 rok

240 zł + 23% VAT


Certyfikat ważny 2 lata

285 zł + 23% VAT

 

Bezpieczny podpis elektroniczny, często traktowany jest jako odpowiednik podpisu własnoręcznego. Tymczasem zapewnia on znacznie więcej niż podpis własnoręczny. W przypadku dokumentu papierowego nawet po jego podpisaniu możliwe jest dokonanie zmian. Podpis elektroniczny całkowicie wyklucza tego typu manipulacje na dokumentach elektronicznych.

 

Co ciekawe i co wynika z powyższych wywodów „nie sprzedajemy podpisów elektronicznych” a jedynie narzędzia do ich składania. Każdy użytkownik zestawu może przy użyciu swojego klucza prywatnego zapisanego na karcie kryptograficznej i aplikacji podpisującej złożyć tyle podpisów elektronicznych ile zechce.

 


cert6

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych
przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

Certyfikat ważny 1 rok

90 zł + 23% VAT


Certyfikat ważny 2 lata

125 zł + 23% VAT

cert7

infoline